Gedragsregels

Geragscode  Business Voetbaltoernooi Haarlem Kennemerland

 • Respect voor iedereen is essentieel. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk taalgebruik te gebruiken. Verbaal en fysiek geweld en molest van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten wordt niet geaccepteerd. We zijn alert en hoffelijk naar elkaar.
 • Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent)scheidsrechters.
 • Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade.
 • Voor het gebruik van alcohol in de kantine, worden de wettelijke regels nageleefd. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten de kantine , dus ook in de kleedkamers, is verboden. Laat staan het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden.
 • Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.
 • Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
 • Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan drugsgebruik, wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen worden gesanctioneerd. Het bestuur kan besluiten aangifte te doen bij de politie.

Gedragsregels op het terrein van Haarlem Kennemerland

 • We accepteren iedereen
 • We respecteren de tegenstander
 • Iedereen is het voorbeeld voor de ander
 • We accepteren het gezag van de scheidsrechter, de teamleiding en de clubleiding
 • Fairplay doen we gewoon, we leven de spelregels na
 • Juichen en aanmoedigen is OK, spelaanwijzingen zijn voor de coach
 • Wees sterk, gebruik geen geweld, ook niet verbaal

Huisregels op het terrein van Haarlem Kennemerland

 • Afval hoort in de afvalbak
 • Fietsen in de stalling plaatsen
 • Parkeren alleen in de vakken
 • Alle gebruikte materialen graag heel en netjes terugbrengen op de daarvoor bestemde plaatsen
 • De kleedkamers netjes en schoon achterlaten
 • Het publiek / ouders bevinden niet op het veld
 • Glaswerk is niet toegestaan buiten de kantine
 • Noodroutes vrijhouden voor hulpdiensten
 • Drugs zijn niet toegestaan
 • Alcohol wordt alleen in de kantine geschonken en gedronken

 

 

 
goto E-Smart.nlgoto Beheren
Hosting.nl - Hosting en domeinnaamMijnHosting.nl - Hosting en domeinnaam